Available courses

SD - Înțelegerea principiilor fundamentale ale sistemelor distribuite, desing-ul şi evoluţia arhitecturală a unui sistem distribuit bazate pe componente și roluri specifice

SI- este capabil să demonstreze în mod autonom și adaptiv cât mai multe capacități cognitive de nivel înalt (percepția, acțiunea, învățarea, planificarea, memoria, decizia, recunoașterea limbajului, emoția etc.)
SILN - sisteme inteligente care oferă o metodă flexibilă pentru tratarea incertitudinii (sisteme expert fuzzy)

PWeb - Cunoasterea si intelegerea principalelor notiuni, instrumente si etape necesare in realizarea unui site web. Aspectele de bază şi avansate de dezvoltare a aplicaţiilor web folosind diferite tehnologii, abordearea noţiunilor de securitate, rutarea, localizarea, punerea în cache şi programarea client.

PSW - Ddezvoltarea abilităților de a defini  arhitectura sistemului software și de a proiecta sisteme  software complexe.

TI - Descrierea & definirea principalelor tehnologii, concepte, metode, tehnici, a principiilor și serviciilor web Web 3.0,  marcajele HTML, protocolul HTTP,  stilizare CSS, elemente de programare PHP (server-side), JavaScrip (client-side), utilizate în aplicaţii bazate pe Internet, designul paginilor web, formulare/chestionare on-line și  evoluția acestor tehnologii.

Studiul creării, evaluării și implementării de sisteme interactive pentru utilizare umană, cu studiul fenomenelor majore adiacente și a Interacțiunii dintre utilizatori și calculatoare/mașină apare la nivelul interfeței cu utilizatorul (UI) (engleză: user interface), care include aspecte ergonomice, software și hardware.


Course categories