Available courses

Cunoasterea conceptelor de baza ale programarii, ale ingineriei software (  principiilor de proiectare, implementare, testare, intretinere), întelegerea notiunii de algoritm pentru unele clase de probleme.... 

Toleranţa  la  defecte  a  unui  sistem  este  un  atribut  arhitectural  al  acestuia,  care  face  posibilă  operarea  chiar  atunci  când  în  structura  sa  intervin  unul  sau  mai  multe  defecte. Evitarea defectării sistemului constă în încercarea de limitare sau de eliminare a funcţionării anormale prin utilizarea de componente fiabile, regimuri de lucru facile ale componentelor  sistemului,  eliminarea  erorilor  de  proiectare  prin  folosirea  diferitelor  tehnici  de  verificare  a  proiectării  logice  sau  programe  de  verificare  a  funcţionării.

SD - Înțelegerea principiilor fundamentale ale sistemelor distribuite, desing-ul şi evoluţia arhitecturală a unui sistem distribuit bazate pe componente și roluri specifice

SI- este capabil să demonstreze în mod autonom și adaptiv cât mai multe capacități cognitive de nivel înalt (percepția, acțiunea, învățarea, planificarea, memoria, decizia, recunoașterea limbajului, emoția etc.)
SILN - sisteme inteligente care oferă o metodă flexibilă pentru tratarea incertitudinii (sisteme expert fuzzy)

PWeb - Cunoasterea si intelegerea principalelor notiuni, instrumente si etape necesare in realizarea unui site web. Aspectele de bază şi avansate de dezvoltare a aplicaţiilor web folosind diferite tehnologii, abordearea noţiunilor de securitate, rutarea, localizarea, punerea în cache şi programarea client.

PSW - Ddezvoltarea abilităților de a defini  arhitectura sistemului software și de a proiecta sisteme  software complexe.

TI - Descrierea & definirea principalelor tehnologii, concepte, metode, tehnici, a principiilor și serviciilor web Web 3.0,  marcajele HTML, protocolul HTTP,  stilizare CSS, elemente de programare PHP (server-side), JavaScrip (client-side), utilizate în aplicaţii bazate pe Internet, designul paginilor web, formulare/chestionare on-line și  evoluția acestor tehnologii.

Studiul creării, evaluării și implementării de sisteme interactive pentru utilizare umană, cu studiul fenomenelor majore adiacente și a Interacțiunii dintre utilizatori și calculatoare/mașină apare la nivelul interfeței cu utilizatorul (UI) (engleză: user interface), care include aspecte ergonomice, software și hardware.