Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral/scris, de exprimare orală/scrisă, dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii engleze şi al civilizaţiei anglo-saxone

O prezentare generală a bazelor de date (ce sunt și ce face diferitele dintre părți ale unei baze de date). Terminologia este orientată spre bazele de date Microsoft Access, dar conceptele se aplică pentru toate tiputile de baze de date (BD) relaționale.

Notiunea de sistem este o notiune complexă, in natură regăsindu-se sisteme din  varii domenii (economie, biologie, tehnică, etc.).  Analiza unitară a unei asemenea diversitati de sisteme impune elaborarea unor principii, a unor metode si reguli generale pe baza cărora se pot face aprecieri cantitative, calitative si de bilant.  Cursul Teoria sistemelor  trateaza problematica metodelor de studiu cele mai generale utilizabile în studierea sistemelor din cele mai diverse ramuri de activitate.