O prezentare generală a bazelor de date (ce sunt și ce face diferitele dintre părți ale unei baze de date). Terminologia este orientată spre bazele de date Microsoft Access, dar conceptele se aplică pentru toate tiputile de baze de date (BD) relaționale.

Parte a pedagogiei care se ocupă cu principiile și metodele predării materiilor de învățământ și cu organizarea învățământului

Sistemul (inteligent) de măsură şi control a unui proces industrial este sistemul care plecând de la chiziție date, filtrare, conversie, prelucrare date și asociat cu un microsistem de calcul (care poate lua decizii bazate pe informaţii anterioare, prelucrează informaţia, efectuează calcule, după care, pe baza rezultatelor obţinute, adoptă o decizie, din mai multe soluţii posibile).Supravegherea în timp timp real a unui proces este o etapă necesară pentru trecerea la pasul următor: conducerea procesului. Sistemul în timp real este sistemul de automatizare complexă cu ajutorul calculatorului a unor probleme de decizie, mai ales cu caracter operativ, în care timpul de răspuns este suficient de redus pentru a putea influenţa în mod semnificativ şi pozitiv evoluţia obiectivului condus.

Notiunea de sistem este o notiune complexă, in natură regăsindu-se sisteme din  varii domenii (economie, biologie, tehnică, etc.).  Analiza unitară a unei asemenea diversitati de sisteme impune elaborarea unor principii, a unor metode si reguli generale pe baza cărora se pot face aprecieri cantitative, calitative si de bilant.  Cursul Teoria sistemelor  trateaza problematica metodelor de studiu cele mai generale utilizabile în studierea sistemelor din cele mai diverse ramuri de activitate.