PWeb - Cunoasterea si intelegerea principalelor notiuni, instrumente si etape necesare in realizarea unui site web. Aspectele de bază şi avansate de dezvoltare a aplicaţiilor web folosind diferite tehnologii, abordearea noţiunilor de securitate, rutarea, localizarea, punerea în cache şi programarea client.

PSW - Ddezvoltarea abilităților de a defini  arhitectura sistemului software și de a proiecta sisteme  software complexe.

TI - Descrierea & definirea principalelor tehnologii, concepte, metode, tehnici, a principiilor și serviciilor web Web 3.0,  marcajele HTML, protocolul HTTP,  stilizare CSS, elemente de programare PHP (server-side), JavaScrip (client-side), utilizate în aplicaţii bazate pe Internet, designul paginilor web, formulare/chestionare on-line și  evoluția acestor tehnologii.