Informatica

Cursul  vizează  pregătirea studenţilor  în  domeniul  proiectării  bazelor  de  date  şi  al  utilizării  acestora  în  diferite domenii economico-sociale.
OBIECTIVELE  SPECIFICE,  concretizate  în  competenţele dobândite după parcurgerea şi asimilarea lui sunt următoarele:

  • familiarizarea cu posibilităţile de utilizare ale bazelor de date indiferent de tipul acestora;
  • familiarizarea  cu  principalele  caracteristici  ale  bazelor  de  date;
  • dobândirea abilităţii de a proiecta baze de date relaţionale;