prin SRF se întelege un ansamblu de metode si tehnici cu ajutorul caruia  se  poate  realiza  o  clasificare  în  cadrul  unei  multimi  de  obiecte ()fenomene) fizice,  procese, fenomene, sau structuri intelectuale, (scris, vorbit, etc). Scopul recunoasterii formelor consta în determinarea clasei din care face parte o colectie de observabilă. Metoda este deosebit de utila atunci când abordarile directe sunt imposibile sau când inferentele teoretice lipsesc, iar stabilirea numarului de clase în care se împart formele este o problema particulara care depinde exclusiv de aplicatiile concrete ale metodei.

Obiectiv: Inițializarea studenților în domeniul CSI, prin cunoașterea și dobândirea abilităților de utilizare a principalelor concepte de securitate – criptografie, funcții de hash, protocoale de partajare a cheilor, algoritmi de criptare/decriptare a datelor, semnăturile și certificatele digitale, infrastructura cheilor publice, principiile protecției datelor, comunicarea securizată precum și minime cunostinte pentru implementarea unor politici de securitate in retelele de calculatoare si cunoasterea principalilor algoritmi de criptare a informatiilor, acoperindu-se cunoștințele și abilitățile necesare pentru a gestiona cu succes sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile unui analist de securitate (Security Analyst) care lucrează într-un Centru Operativ de securitate (SOC-Security Operations Center.)

Toleranţa  la  defecte  a  unui  sistem  este  un  atribut  arhitectural  al  acestuia,  care  face  posibilă  operarea  chiar  atunci  când  în  structura  sa  intervin  unul  sau  mai  multe  defecte. Evitarea defectării sistemului constă în încercarea de limitare sau de eliminare a funcţionării anormale prin utilizarea de componente fiabile, regimuri de lucru facile ale componentelor  sistemului,  eliminarea  erorilor  de  proiectare  prin  folosirea  diferitelor  tehnici  de  verificare  a  proiectării  logice  sau  programe  de  verificare  a  funcţionării.

SD - Înțelegerea principiilor fundamentale ale sistemelor distribuite, desing-ul şi evoluţia arhitecturală a unui sistem distribuit bazate pe componente și roluri specifice

SI- este capabil să demonstreze în mod autonom și adaptiv cât mai multe capacități cognitive de nivel înalt (percepția, acțiunea, învățarea, planificarea, memoria, decizia, recunoașterea limbajului, emoția etc.)
SILN - sisteme inteligente care oferă o metodă flexibilă pentru tratarea incertitudinii (sisteme expert fuzzy)

PWeb - Cunoasterea si intelegerea principalelor notiuni, instrumente si etape necesare in realizarea unui site web. Aspectele de bază şi avansate de dezvoltare a aplicaţiilor web folosind diferite tehnologii, abordearea noţiunilor de securitate, rutarea, localizarea, punerea în cache şi programarea client.

PSW - Ddezvoltarea abilităților de a defini  arhitectura sistemului software și de a proiecta sisteme  software complexe.

TI - Descrierea & definirea principalelor tehnologii, concepte, metode, tehnici, a principiilor și serviciilor web Web 3.0,  marcajele HTML, protocolul HTTP,  stilizare CSS, elemente de programare PHP (server-side), JavaScrip (client-side), utilizate în aplicaţii bazate pe Internet, designul paginilor web, formulare/chestionare on-line și  evoluția acestor tehnologii.

Studiul creării, evaluării și implementării de sisteme interactive pentru utilizare umană, cu studiul fenomenelor majore adiacente și a Interacțiunii dintre utilizatori și calculatoare/mașină apare la nivelul interfeței cu utilizatorul (UI) (engleză: user interface), care include aspecte ergonomice, software și hardware.