Cursul ofera o introducere în domeniul sistemelor distribuite in special cele de conducere a  proceselor, studiind paradigmele, modelele arhitecturale și de programare:

Ø  introducerea conceptelor de bază privind Sistemele distribuite transpuse în urmatoarele directii: cerințe de conducere a proceselor industriale distribuite, arhitectura și componența Sistemelor SCADA pentru conducere distribuita.

Ø  cunoaşterea principalelor concepte, principii, modele şi tehnici de aplicare relative la dezvoltarea sistemelor de programe distribuite bazate pe Web: Modele şi arhitecturi de sisteme dinamice distribuite pe scară largă (client-server, orientate pe servicii, peer-to-peer şi altele); Cerinţe speciale de proiectare: scalabilitatea, transparenţă, performanţă, comunicarea de grup şi sincronizarea;

Ø  Gestiunea resurselor în sisteme distribuite pe scară largă; Gestiunea datelor distribuite, replicarea şi consistenţa; Detecţia, recuperarea şi toleranţa la defecte; Securitatea comunicării şi controlul accesului în sistem;

Domenii de aplicare: sisteme de conducere colaborative, e-servicii, sisteme pervasive, Grid computing, Cloud computing.