• Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţele generale privind tehnologiile de programare predate, in cadrul unor categorii de mini-proiecte.
  • Posibilitatea de a alege si concepe arhitectura si componentele software necesare, si de a realiza programe concrete care sa raspunda cerintelor formulate.
  • dezvoltarea abilităților de a proiecta (definirea  arhitecturii) sisteme  software complexe;