Studiul disciplinei implică proiectarea, implementarea, verificare şi depanarea sistemelor cu logică fuzzy, de tip: controler; modelare de funcţii; modelare de sistem; sistem expert fuzzy; sistem decizional fuzzy; aplicarea procedurilor  simple (algoritmi) de reprezentare a datelor prin mulţimi fuzzy; identificarea situaţiilor practice în care este  potrivită descrierea unor date şi atributele lor prin mulţimi şi relaţii fuzzy; modelarea prin algoritmi matematici incertitudinea informaţiilor din probleme reale şi raţionamentul experţilor umani cu ajutorul mulţimilor fuzzy şi regulilor fuzzy;