Cunoasterea, intelegerea si utilizarea:

  • metodelor de recunoaştere bazata pe model folosind abordări statistice,  metode liniar discriminante, vectori suport, ansamblu de clasificatori.
  • operatiilor specifice ale unui sistem de recunoastere a formelor: preprocesarea datelor, reducerea dimensiunii, selectia trasaturilor relevante, construirea modelului de predictie, selectia modelului optim, evaluarea performantei.